اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۲۷۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۹۵۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۷۹۳۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه -پاساژ فراهانی


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی ایران استیل

۱۳:۰۹:۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

محصولات جدید بازرگانی ایران استیل


بال ولو کلاس 800

بال ولو کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش بال ولو کلاس 800

نمایندگی فروش بال ولو کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ صنایع غذایی

کلمپ صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو جوشی استنلس استیل

زانو جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو استنلس استیل کلاس 150 -300-600

گیت ولو استنلس استیل کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استنلس استیل درزدار 304 316

اتصالات استنلس استیل درزدار 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کلاس 800 f316

بال ولو کلاس 800 f316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو استنلس استیل کلاس 300 فلنجدار

گیت ولو استنلس استیل کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش بال ولو کلاس 800

نماینده فروش بال ولو کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات دنده ای استنلس استیل 304 316

اتصالات دنده ای استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات رزوه ای استنلس استیل

اتصالات رزوه ای استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن استنلس استیل

بوشن استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل استنلس استیل جوشی 304 - 316

تبدیل استنلس استیل جوشی 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کفرینگ استنلس استیل

کفرینگ استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استنلس استیل

تسمه استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تردولت استنلس استیل

تردولت استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استنلس استیل  316 304

زانو استنلس استیل 316 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار راهی استنلس استیل

چهار راهی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سردنده استنلس استیل  304 316

سردنده استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو استیل کلاس 300

گلوب ولو استیل کلاس 300...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استنلس استیل 90 درجه

زانو استنلس استیل 90 درجه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استنلس استیل  304 316

زانو استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانویی استیل

زانویی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساکولت استنلس استیل

ساکولت استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سایت گلاس استنلس استیل

سایت گلاس استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کلاس 800 f304

بال ولو کلاس 800 f304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه استنلس استیل  316 304

سه راه استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل جوشی استنلس استیل

تبدیل جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کانکتور استنلس استیل 304 316

کانکتور استنلس استیل 304 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کپ استنلس استیل 304 316

کپ استنلس استیل 304 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کف رینگ استیل 304 316

کف رینگ استیل 304 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استنلس استیل

کلمپ استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره استنلس استیل 304 - 316

مهره ماسوره استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو استیل کلاس 150 304 316

گلوب ولو استیل کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نیپل استنلس استیل

نیپل استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل 304 - 316

بال ولو استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو یک تکه استیل

بال ولو یک تکه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش میلگرد استیل

نماینده فروش میلگرد استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر استنلس استیل کلاس 800

شیر استنلس استیل کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی کلاس 150 استیل

شیر توپی کلاس 150 استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دروازه ای استنلس استیل

شیر دروازه ای استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل 304

تسمه استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروفیل استنلس استیل 304

پروفیل استنلس استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی سه تکه دنده ای استنلس استیل

شیر گازی سه تکه دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گاز یک تکه دنده ای استنلس استیل

شیر گاز یک تکه دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قوطی استنلس استیل

قوطی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر نمونه برداری استنلس استیل

شیر نمونه برداری استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر نمونه گیری نرمال

شیر نمونه گیری نرمال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استنلس استیل

شیر یکطرفه استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو استنلس استیل

گلوب ولو استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات صنایع دارویی

اتصالات صنایع دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات صنایع شیر

اتصالات صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات مواد غذایی

اتصالات مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات مواد غذایی استیل

اتصالات مواد غذایی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست کلمپی استیل

بست کلمپی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست لوله صنایع غذایی

بست لوله صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استیل صنایع غذایی

زانو استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی صنایع غذایی

سه راهی صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر آلات مواد غذایی

شیر آلات مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای صنایع غذایی 304

شیر پروانه ای صنایع غذایی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی استنلس استیل

شیر صافی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه صنایع غذایی 304

شیر یکطرفه صنایع غذایی 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع شیری براق و مات

لوله صنایع شیری براق و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده تسمه استیل

وارد کننده تسمه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استنلس استیل کلاس 150 300

شیر یکطرفه استنلس استیل کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کلاس 800 اروپایی

بال ولو کلاس 800 اروپایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل 316

تسمه استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل

تسمه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج گلودار استنلس استیل

فلنج گلودار استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج تخت استنلس استیل 304 316

فلنج تخت استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تسمه

نمایندگی فروش تسمه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت تسمه استیل

قیمت تسمه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نبشی استیل

وارد کننده نبشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره صنایع غذایی

مهره ماسوره صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساید گلاس صنایع غذایی استیل

ساید گلاس صنایع غذایی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کلاس 800 استاندارد

بال ولو کلاس 800 استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استنلس استیل 316  304  321

لوله استنلس استیل 316 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی 304

لوله صنایع غذایی 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده بال ولو کلاس 800

وارد کننده بال ولو کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر الفا

نمایندگی فروش شیر الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تیوپ استیل 304 316 321

تیوپ استیل 304 316 321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش نبشی استیل

نماینده فروش نبشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد نگیر استنلس استیل 304 316 310

میلگرد نگیر استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش ورق استیل - استنلس استیل

نماینده فروش ورق استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استنلس استیل 304

ورق استنلس استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استنلس استیل 316

ورق استنلس استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات مونل

شیرالات مونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل نسوز

ورق استیل نسوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل 309 - 410 - 420

ورق استیل 309 - 410 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق بگیر 420

ورق بگیر 420...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت تسمه استیل

لیست قیمت تسمه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل نگیر 304 - 316

ورق استیل نگیر 304 - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی اینکونل

شیر توپی اینکونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استیل کلاس 150

شیر یکطرفه استیل کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نبشی استیل

لیست قیمت نبشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه جوشی استنلس استیل

سه راه جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو دنده ای استنلس استیل

زانو دنده ای استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا

شیر گازی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو استیل کلاس 150

گیت ولو استیل کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 316

نبشی استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل

نبشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سه راهی استیل

شیر سه راهی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوپاپی استیل

شیر سوپاپی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی استنلس استیل

شیر کشویی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی استیل کلاس 800

شیر کشویی استیل کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل صنایع غذایی

لوله استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا

شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله بدون درز مانیسمان گوشتدار

لوله بدون درز مانیسمان گوشتدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 304

نبشی استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر بال ولو alfa

شیر بال ولو alfa...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر الفا

شیر الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن پرشین

میلگرد اهن پرشین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن ذوب اهن

میلگرد اهن ذوب اهن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن شاهین بناب

میلگرد اهن شاهین بناب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر 4 پیچ الفا

شیر 4 پیچ الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی صنعتی فولادی

نبشی صنعتی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن میانه

میلگرد اهن میانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد گرم بدون اج

میلگرد گرم بدون اج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن اجدار a1

میلگرد اهن اجدار a1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن اجدار a2

میلگرد اهن اجدار a2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن اجدار A3

میلگرد اهن اجدار A3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر گازی الفا

تولید کننده شیر گازی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر توپی الفا

تولید کننده شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد نیمه سخت اج ساده

میلگرد نیمه سخت اج ساده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن ساده ck45

میلگرد اهن ساده ck45...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن ساده کروم

میلگرد اهن ساده کروم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اهن معمولی st37

میلگرد اهن معمولی st37...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق صنعتی کره ck45

ورق صنعتی کره ck45...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق داپلکس 304-316

ورق داپلکس 304-316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی صنعتی

نبشی صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق داپلکس نگیر

ورق داپلکس نگیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر بال ولو alfa

تولید کننده شیر بال ولو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق روغنی روس

ورق روغنی روس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق  روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق روغنی فولاد  ST 13-ST 12-مبارکه

ورق روغنی فولاد ST ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق سرد روغنی st13-st12

ورق سرد روغنی st13-st12...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید بال ولو الفا

تولید بال ولو الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه هفت الماس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گالوانیزه امارات

ورق گالوانیزه امارات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گالوانیزه چین

ورق گالوانیزه چین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گالوانیزه هند

ورق گالوانیزه هند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار پرسی فولاد کبارکه

ورق اجدار پرسی فولاد کبارکه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار پرسی فولاد گیلان

ورق اجدار پرسی فولاد گیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار پرسی قزاق

ورق اجدار پرسی قزاق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار فابریک قزاق

ورق اجدار فابریک قزاق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار فابریک فولاد گیلان

ورق اجدار فابریک فولاد گیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اجدار فابریک فولاد مبارکه

ورق اجدار فابریک فولاد مبارکه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق سیاه اکسین اهواز

ورق سیاه اکسین اهواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق سیاه فولاد گیلان

ورق سیاه فولاد گیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نبشی صنعتی

وارد کننده نبشی صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو الفا

بال ولو الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق سیاه کاویان اهواز

ورق سیاه کاویان اهواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق گرم سیاه st37-st52

ورق گرم سیاه st37-st52...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو الفا 304

بال ولو الفا 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق صنعتی a516 اکسین

ورق صنعتی a516 اکسین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو الفا a105

بال ولو الفا a105...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق صنعتی a516 کره

ورق صنعتی a516 کره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو الفا 316

بال ولو الفا 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0